سرزمین تنهایی ، قطب جنوب سردترین، متفاوت ترین و خاص ترین مکان دنیا

قطب جنوب سرزمین “ترین”ها: قطب جنوب سرزمین “ترین”هاست، این قاره سردترین، خشک ترین و مرتفع ترین قاره ی دنیاست. به عنوان پنجمین قاره ی وسیع دنیا قطب جنوب بکرترین، کم …

Read More
گردشگری و توریسم

نگاهی به صنعت گردشگری (توریسم) و بازیگران اصلی این صنعت (1)

گردشگری (توریسم) : توریسم و یا گردشگری یکی از در حال رشدترین صنعت های روز دنیاست که به طریق مختلف روی دنیا تاثیر گذاشته است. هر ساله، میلیون‌ها نفر به دلایل مختلفی …

Read More