فرودگاه بین المللی چابهار/کنارک

فرودگاه بین المللی چابهار

معرفی فرودگاه بین المللی چابهار/کنارک


فرودگاه چابهار در شهرستان کنارک که فاصله بسیار کمی از بندر چابهار دارد در سال۱۳۷۸ تاسیس شد . از آنجاییکه بندر چابهار یکی از مناطق آزاد و با اهمیت از نظر تجاری است، رفت و آمد هوایی به این منطقه بسیار حائز اهمیت است و از این نظر فرودگاه چابهار دارای جایگاه خاصی است . اما از آنجاییکه این فرودگاه کوچک است و امکانات محدودی دارد قراراست به زودی فرودگاه بین المللی چابهار در منطقه آزاد چابهار ساخته شود . فرودگاه کنارک دو ترمینال مجزا برای پرواز های داخلی و خارجی دارد و باند های این فرودگاه ظرفیت پذیرش هواپیماهای پهن پیکر را دارند. شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران به تازگی آماری را منتشر کرده است که طبق آن در فرودگاه چابهار در هشت ماه اول سال ۹۸ تعداد ۱۴۱۸ نشست و برخاست انجام شده که در آن ۱۶۹/۰۱۴ مسافر جابجا شده اند و تعداد نشست و برخاست ها ۱۸ درصد و تعداد مسافران ۲۰ درصد، نسبت به هشت ماه اول سال ۹۷ رشد د اشته است . شرکت های هواپیمایی که در حال حاضر با این فرودگاه همکاری می کنند شامل کاسپسن ، ایران ایر تور، ایران ایر و آسمان است و مقصدهای پرواز داخلی این فرودگاه شهرهای تهران ، مشهد ، زاهدان ، ایرانشهر و شیراز است و پروازهای خارجی آن به مقصد دبی و مسقط انجام می شود .

.

بلیط هواپیما چابهار تهران ---- بایط هواپیما تهران چابهار ---- بلیط هواپیما چابهار مشهد ---- بلیط هواپیما مشهد چابهار