|
هتل آپارتمان  اصفهان, پل فلزی هتل آپارتمان چهل پنجره
(هتل 4 ستاره)

هتل آپارتمان چهل پنجره

هتل آپارتمان چهل پنجره
برای یک شب 273,000 تومان
رزرو اتاق
تعداد طبقات 4
تعداد اتاق 28
تحویل اتاق 14:00
تخلیه اتاق 12:00
hotel-map-image نمایش مکان هتل روی نقشه
123456
رزرو اتاق در هتل آپارتمان چهل پنجره
دو تخته دابل کوچک
1 اتاق
برای 1 شب 273,000 تومان
دو تخته تویین کوچک
1 اتاق
برای 1 شب 273,000 تومان
دو تخته دابل کوچک
1 اتاق
برای 1 شب 274,000 تومان
دو تخته تویین کوچک
1 اتاق
برای 1 شب 274,000 تومان
دو تخته دابل بزرگ
1 اتاق
برای 1 شب 315,000 تومان
دو تخته تویین بزرگ
1 اتاق
برای 1 شب 315,000 تومان
دو تخته تویین بزرگ
1 اتاق
برای 1 شب 315,000 تومان
دو تخته دابل بزرگ
1 اتاق
برای 1 شب 315,000 تومان
سوئیت دو تخته رویال
1 اتاق
برای 1 شب 400,000 تومان
سوئیت دو تخته رویال
1 اتاق
برای 1 شب 405,000 تومان
سوئیت دو تخته مدیرعاملی
1 اتاق
برای 1 شب 450,000 تومان
سوئیت دو تخته مدیرعاملی
1 اتاق
برای 1 شب 460,000 تومان
سوئیت دو خوابه چهار تخته کوچک
1 اتاق
برای 1 شب 612,000 تومان
سوئیت دو خوابه چهار تخته کوچک
1 اتاق
برای 1 شب 612,000 تومان
سوئیت سه خوابه شش تخته
1 اتاق
برای 1 شب 892,000 تومان
سوئیت سه خوابه شش تخته
1 اتاق
برای 1 شب 892,000 تومان