|
هتل  اصفهان, خیابان نشاط هتل سنتی قصر منشی
(هتل 4 ستاره)

هتل سنتی قصر منشی

هتل سنتی قصر منشی
برای یک شب 513,000 تومان
رزرو اتاق
تعداد طبقات 1
تعداد اتاق
تحویل اتاق 14:00
تخلیه اتاق 12:00
hotel-map-image نمایش مکان هتل روی نقشه
123456
رزرو اتاق در هتل سنتی قصر منشی
یک تخته
1 اتاق
برای 1 شب 513,000 تومان
یک تخته
1 اتاق
برای 1 شب 610,000 تومان
دو تخته دابل کلاس A
1 اتاق
برای 1 شب 611,000 تومان
دو تخته دابل کلاس A
1 اتاق
برای 1 شب 690,000 تومان
دو تخته دابل کلاس C
1 اتاق
برای 1 شب 752,000 تومان
دو تخته تویین کلاس C
1 اتاق
برای 1 شب 752,000 تومان
دو تخته تویین قاجار VIP
1 اتاق
برای 1 شب 842,000 تومان
دو تخته دابل قاجار VIP
1 اتاق
برای 1 شب 842,000 تومان
دو تخته دابل کلاس C
1 اتاق
برای 1 شب 850,000 تومان
دو تخته تویین کلاس C
1 اتاق
برای 1 شب 850,000 تومان
سه تخته
1 اتاق
برای 1 شب 970,000 تومان
سه تخته
1 اتاق
برای 1 شب 970,000 تومان
دو تخته دابل صفویه VIP
1 اتاق
برای 1 شب 1,000,000 تومان
دو تخته تویین صفویه VIP
1 اتاق
برای 1 شب 1,000,000 تومان
دو تخته تویین قاجار VIP
1 اتاق
برای 1 شب 1,020,000 تومان
دو تخته دابل قاجار VIP
1 اتاق
برای 1 شب 1,020,000 تومان
دو تخته دابل زندیه VIP
1 اتاق
برای 1 شب 1,050,000 تومان
دو تخته تویین زندیه VIP
1 اتاق
برای 1 شب 1,050,000 تومان
دو تخته تویین صفویه VIP
1 اتاق
برای 1 شب 1,270,000 تومان
دو تخته دابل صفویه VIP
1 اتاق
برای 1 شب 1,270,000 تومان
دو تخته دابل آینه VIP
1 اتاق
برای 1 شب 1,568,000 تومان
دو تخته دابل آینه VIP
1 اتاق
برای 1 شب 1,666,000 تومان
کانکت چهار تخته دل نشین VIP
1 اتاق
برای 1 شب 1,757,000 تومان
کانکت چهار تخته دل نشین VIP
1 اتاق
برای 1 شب 2,050,000 تومان