|

رزرو هتل های کاشان

مرتب سازی 21 هتل بر اساس
اقامتگاه نه چم
مهمانسرا
مهمانسرا
تاریخ ورود : یک‌شنبه ۱۰ فروردین
محل هتل :‌ کاشان فاضل نراقی کوچه فرهنگ6
برای یک شب 118,000 تومان
انتخاب اتاق
اقامتگاه سرای امیر
مهمانسرا
مهمانسرا
تاریخ ورود : یک‌شنبه ۱۰ فروردین
محل هتل :‌ کاشان خیابان فاضل نراقی
برای یک شب 141,000 تومان
انتخاب اتاق
اقامتگاه سنتی اطلس
مهمانسرا
مهمانسرا
تاریخ ورود : یک‌شنبه ۱۰ فروردین
محل هتل :‌ کاشان خیابان علوی
برای یک شب 150,000 تومان
انتخاب اتاق
اقامتگاه آمیرزا
مهمانسرا
مهمانسرا
تاریخ ورود : یک‌شنبه ۱۰ فروردین
محل هتل :‌ کاشان میدان کمال الملک
برای یک شب 171,000 تومان
انتخاب اتاق
اقامتگاه خونه نقلی
مهمانسرا
مهمانسرا
تاریخ ورود : یک‌شنبه ۱۰ فروردین
محل هتل :‌ کاشان خیابان فاضل نراقی
برای یک شب 175,000 تومان
انتخاب اتاق
اقامتگاه خانه مرشدی (2) (ادیب)
مهمانسرا
مهمانسرا
تاریخ ورود : یک‌شنبه ۱۰ فروردین
محل هتل :‌ کاشان میدان کمال الملک
برای یک شب 198,000 تومان
انتخاب اتاق
هتل امیر کبیر
هتل
هتل
تاریخ ورود : یک‌شنبه ۱۰ فروردین
محل هتل :‌ کاشان خیابان ‌امیرکبیر
برای یک شب 218,000 تومان
انتخاب اتاق
هتل آپارتمان کوثر
هتل آپارتمان
هتل آپارتمان
تاریخ ورود : یک‌شنبه ۱۰ فروردین
محل هتل :‌ کاشان بلوار قطب راوندی
برای یک شب 218,000 تومان
انتخاب اتاق
اقامتگاه  تاریخی نگین کاشان
مهمانسرا
مهمانسرا
تاریخ ورود : یک‌شنبه ۱۰ فروردین
محل هتل :‌ کاشان خیابان محتشم
برای یک شب 220,000 تومان
انتخاب اتاق
هتل نگارستان
هتل
هتل
تاریخ ورود : یک‌شنبه ۱۰ فروردین
محل هتل :‌ کاشان خیابان امیر کبیر
برای یک شب 220,000 تومان
انتخاب اتاق
اقامتگاه سنتی خادمی
مهمانسرا
مهمانسرا
تاریخ ورود : یک‌شنبه ۱۰ فروردین
محل هتل :‌ کاشان خیابان علوی
برای یک شب 220,000 تومان
انتخاب اتاق
اقامتگاه سرای درب باغ
مهمانسرا
مهمانسرا
تاریخ ورود : یک‌شنبه ۱۰ فروردین
محل هتل :‌ کاشان خیابان فاضل نراقی
برای یک شب 260,000 تومان
انتخاب اتاق
اقامتگاه سرای ملک
مهمانسرا
مهمانسرا
تاریخ ورود : یک‌شنبه ۱۰ فروردین
محل هتل :‌ کاشان خیابان شهید رجایی
برای یک شب 261,000 تومان
انتخاب اتاق
اقامتگاه مهینستان راهب
مهمانسرا
مهمانسرا
تاریخ ورود : یک‌شنبه ۱۰ فروردین
محل هتل :‌ کاشان خیابان فاضل نراقی
برای یک شب 280,000 تومان
انتخاب اتاق
اقامتگاه تاریخی یاسمین راهب
اقامتگاه سنتی
اقامتگاه سنتی
تاریخ ورود : یک‌شنبه ۱۰ فروردین
محل هتل :‌ کاشان خیابان غیاث الدین جمشید کاشانی
برای یک شب 310,000 تومان
انتخاب اتاق
اقامتگاه خانه تاریخی احسان
مهمانسرا
مهمانسرا
تاریخ ورود : یک‌شنبه ۱۰ فروردین
محل هتل :‌ کاشان میدان کماالملک
برای یک شب 310,000 تومان
انتخاب اتاق
اقامتگاه خانه مرشدی
مهمانسرا
مهمانسرا
تاریخ ورود : یک‌شنبه ۱۰ فروردین
محل هتل :‌ کاشان میدان کمال الملک
برای یک شب 315,000 تومان
انتخاب اتاق
اقامتگاه سنتی آریانا
مهمانسرا
مهمانسرا
تاریخ ورود : یک‌شنبه ۱۰ فروردین
محل هتل :‌ کاشان خیابان ملاحبیب الله شریف
برای یک شب 365,000 تومان
انتخاب اتاق
هتل سرای عامری ها
هتل
هتل
تاریخ ورود : یک‌شنبه ۱۰ فروردین
محل هتل :‌ کاشان خیابان علوی
برای یک شب 381,000 تومان
انتخاب اتاق
اقامتگاه خانه ایرانی
مهمانسرا
مهمانسرا
تاریخ ورود : یک‌شنبه ۱۰ فروردین
محل هتل :‌ کاشان میدان کمال‌الملک
برای یک شب 388,000 تومان
انتخاب اتاق
اقامتگاه سنتی منوچهری
مهمانسرا
مهمانسرا
تاریخ ورود : یک‌شنبه ۱۰ فروردین
محل هتل :‌ کاشان خیابان محتشم کاشانی
برای یک شب 415,000 تومان
انتخاب اتاق