|
مهمانسرا  کاشان, میدان کمال الملک اقامتگاه آمیرزا

اقامتگاه آمیرزا

اقامتگاه آمیرزا
برای یک شب 171,000 تومان
رزرو اتاق
تعداد طبقات 2
تعداد اتاق 12
تحویل اتاق 14:00
تخلیه اتاق 12:00
hotel-map-image نمایش مکان هتل روی نقشه
123456
درباره هتل

اقامتگاه آمیرزا یک اقامتگاه در کاشان است

رزرو اتاق در اقامتگاه آمیرزا
دو تخته تویین بدون سرویس بهداشتی اختصاصی
1 اتاق
برای 1 شب 171,000 تومان
دو تخته تویین زیر زمین
1 اتاق
برای 1 شب 235,000 تومان
دو تخته دابل
1 اتاق
برای 1 شب 235,000 تومان
سه تخته بدون سرویس بهداشتی اختصاصی
1 اتاق
برای 1 شب 250,000 تومان
سه تخته زیر زمین
1 اتاق
برای 1 شب 330,000 تومان
سه تخته
1 اتاق
برای 1 شب 330,000 تومان
چهار تخته بدون سرویس بهداشتی اختصاصی
1 اتاق
برای 1 شب 340,000 تومان
سه تخته شاه نشین
1 اتاق
برای 1 شب 374,000 تومان
پنج تخته
1 اتاق
برای 1 شب 470,000 تومان