|
مهمانسرا  کاشان, خیابان فاضل نراقی اقامتگاه خونه نقلی

اقامتگاه خونه نقلی

اقامتگاه خونه نقلی
برای یک شب 175,000 تومان
رزرو اتاق
تعداد طبقات 2
تعداد اتاق 30
تحویل اتاق 14:00
تخلیه اتاق 12:00
hotel-map-image نمایش مکان هتل روی نقشه
123456
درباره هتل

اقامتگاه خونه نقلی یک اقامتگاه در کاشان است

رزرو اتاق در اقامتگاه خونه نقلی
دو تخته
1 اتاق
برای 1 شب 175,000 تومان
سه تخته
1 اتاق
برای 1 شب 215,000 تومان
چهار تخته
1 اتاق
برای 1 شب 250,000 تومان
پنج تخته
1 اتاق
برای 1 شب 333,000 تومان