|
مهمانسرا  کاشان, خیابان فاضل نراقی اقامتگاه سرای امیر

اقامتگاه سرای امیر

اقامتگاه سرای امیر
برای یک شب 141,000 تومان
رزرو اتاق
تعداد طبقات 1
تعداد اتاق
تحویل اتاق 14:00
تخلیه اتاق 12:00
hotel-map-image نمایش مکان هتل روی نقشه
123456
درباره هتل

اقامتگاه سرای امیر یک اقامتگاه در کاشان است

رزرو اتاق در اقامتگاه سرای امیر
یک تخته بدون سرویس بهداشتی اختصاصی
1 اتاق
برای 1 شب 141,000 تومان
دو تخته تویین دو دری بدون سرویس بهداشتی اختصاصی
1 اتاق
برای 1 شب 153,000 تومان
دو تخته دابل گوشواره بدون سرویس بهداشتی اختصاصی
1 اتاق
برای 1 شب 231,000 تومان
دو نفره کف خواب گوشواره بدون سرویس بهداشتی اختصاصی
1 اتاق
برای 1 شب 231,000 تومان
دو تخته دابل شاه نشین با سرویس بهداشتی اختصاصی خارج از اتاق
1 اتاق
برای 1 شب 281,000 تومان
سه نفره کف خواب کرسی بدون سرویس بهداشتی اختصاصی
1 اتاق
برای 1 شب 337,000 تومان
چهار نفره کرسی بدون سرویس بهداشتی اختصاصی
1 اتاق
برای 1 شب 378,000 تومان
سه تخته سه دری
1 اتاق
برای 1 شب 417,000 تومان