|
مهمانسرا  کاشان, خیابان شهید رجایی اقامتگاه سرای ملک

اقامتگاه سرای ملک

اقامتگاه سرای ملک
برای یک شب 261,000 تومان
رزرو اتاق
تعداد طبقات 2
تعداد اتاق 8
تحویل اتاق 14:00
تخلیه اتاق 12:00
hotel-map-image نمایش مکان هتل روی نقشه
123456
درباره هتل

اقامتگاه سرای ملک یک اقامتگاه در کاشان است

رزرو اتاق در اقامتگاه سرای ملک
دو تخته
1 اتاق
برای 1 شب 261,000 تومان
سه تخت
1 اتاق
برای 1 شب 315,000 تومان
سه تخته
1 اتاق
برای 1 شب 324,000 تومان
چهار تخته
1 اتاق
برای 1 شب 378,000 تومان
پنج تخته
1 اتاق
برای 1 شب 441,000 تومان