|
مهمانسرا  کاشان, خیابان علوی اقامتگاه سنتی اطلس

اقامتگاه سنتی اطلس

اقامتگاه سنتی اطلس
برای یک شب 150,000 تومان
رزرو اتاق
تعداد طبقات 1
تعداد اتاق
تحویل اتاق 14:00
تخلیه اتاق 12:00
hotel-map-image نمایش مکان هتل روی نقشه
123456
درباره هتل

اقامتگاه سنتی اطلس یک اقامتگاه در کاشان است

رزرو اتاق در اقامتگاه سنتی اطلس
یک تخته
1 اتاق
برای 1 شب 150,000 تومان
دو تخته تویین
1 اتاق
برای 1 شب 316,000 تومان
دو تخته دابل
1 اتاق
برای 1 شب 316,000 تومان
سه تخته
1 اتاق
برای 1 شب 396,000 تومان