|
مهمانسرا  کاشان, خیابان علوی اقامتگاه سنتی خادمی

اقامتگاه سنتی خادمی

اقامتگاه سنتی خادمی
برای یک شب 220,000 تومان
رزرو اتاق
تعداد طبقات 2
تعداد اتاق 9
تحویل اتاق 14:00
تخلیه اتاق 12:00
hotel-map-image نمایش مکان هتل روی نقشه
123456
درباره هتل

اقامتگاه سنتی خادمی یک اقامتگاه در کاشان است

رزرو اتاق در اقامتگاه سنتی خادمی
یک تخته
1 اتاق
برای 1 شب 220,000 تومان
دو تخته تویین
1 اتاق
برای 1 شب 270,000 تومان
دو تخته دابل
1 اتاق
برای 1 شب 270,000 تومان
سه تخته
1 اتاق
برای 1 شب 375,000 تومان
چهار تخته
1 اتاق
برای 1 شب 460,000 تومان
پنج تخته
1 اتاق
برای 1 شب 560,000 تومان