|
مهمانسرا  کاشان, خیابان محتشم کاشانی اقامتگاه سنتی منوچهری

اقامتگاه سنتی منوچهری

اقامتگاه سنتی منوچهری
برای یک شب 415,000 تومان
رزرو اتاق
تعداد طبقات 2
تعداد اتاق 9
تحویل اتاق 14:00
تخلیه اتاق 12:00
hotel-map-image نمایش مکان هتل روی نقشه
123456
درباره هتل

اقامتگاه سنتی منوچهری یک اقامتگاه در کاشان است

رزرو اتاق در اقامتگاه سنتی منوچهری
یک تخته ویژه (مجموعه دوم)
1 اتاق
برای 1 شب 415,000 تومان
دو تخته دابل دور حیاط (مجموعه دوم)
1 اتاق
برای 1 شب 520,000 تومان
دو تخته تویین بالکن دار کوچک (مجموعه اول)
1 اتاق
برای 1 شب 520,000 تومان
دو تخته تویین (مجموعه اول)
1 اتاق
برای 1 شب 520,000 تومان
دو تخته تویین بزرگ (مجموعه اول)
1 اتاق
برای 1 شب 520,000 تومان
دو تخته تویین قاجاری (مجموعه دوم)
1 اتاق
برای 1 شب 520,000 تومان
سه تخته کوچک (مجموعه اول)
1 اتاق
برای 1 شب 595,000 تومان
سوئیت دو تخته ویژه طبقه پایین (مجموعه دوم)
1 اتاق
برای 1 شب 640,000 تومان
دو تخته تویین ویژه (مجموعه دوم)
1 اتاق
برای 1 شب 640,000 تومان
دو تخته دابل ویژه (مجموعه دوم)
1 اتاق
برای 1 شب 640,000 تومان
چهار تخته ویژه خزینه دار (مجموعه اول)
1 اتاق
برای 1 شب 660,000 تومان
سوئیت سه تخته بالکن دار بزرگ (مجموعه اول)
1 اتاق
برای 1 شب 685,000 تومان
سوئیت چهار تخته بالکن دار (مجموعه اول)
1 اتاق
برای 1 شب 750,000 تومان
سوئیت شش تخته ویژه خزینه دار (مجموعه اول)
1 اتاق
برای 1 شب 1,100,000 تومان