|
مهمانسرا  کاشان, خیابان فاضل نراقی اقامتگاه مهینستان راهب

اقامتگاه مهینستان راهب

اقامتگاه مهینستان راهب
برای یک شب 280,000 تومان
رزرو اتاق
تعداد طبقات 2
تعداد اتاق 20
تحویل اتاق 14:00
تخلیه اتاق 12:00
hotel-map-image نمایش مکان هتل روی نقشه
123456
درباره هتل

اقامتگاه مهینستان راهب یک اقامتگاه در کاشان است

رزرو اتاق در اقامتگاه مهینستان راهب
یک تخته
1 اتاق
برای 1 شب 280,000 تومان
دو تخته دابل
1 اتاق
برای 1 شب 490,000 تومان
دو تخته تویین
1 اتاق
برای 1 شب 490,000 تومان
سه تخته
1 اتاق
برای 1 شب 635,000 تومان
چهار تخته
1 اتاق
برای 1 شب 775,000 تومان