|
هتل  کیش, جاده جهان هتل ترنج
(هتل 5 ستاره)

هتل ترنج

هتل ترنج
برای یک شب 1,360,000 تومان
رزرو اتاق
تعداد طبقات 1
تعداد اتاق 100
تحویل اتاق 14:00
تخلیه اتاق 12:00
hotel-map-image نمایش مکان هتل روی نقشه
123456
درباره هتل

هتل ترنج یک اقامتگاه 5 ستاره در کیش است

رزرو اتاق در هتل ترنج
دو تخته تویین ترنج
1 اتاق
برای 1 شب 1,360,000 تومان
دو تخته تویین ترنج همراه با صبحانه و ناهار (منو بوفه)
1 اتاق
برای 1 شب 1,360,000 تومان
دو تخته دابل ترنج
1 اتاق
برای 1 شب 1,360,000 تومان
دو تخته دابل ترنج همراه با صبحانه و ناهار (منو بوفه)
1 اتاق
برای 1 شب 1,360,000 تومان
سوئیت یک خوابه دو تخته رویال ترنج همراه با صبحانه و ناهار (منو بوفه)
1 اتاق
برای 1 شب 1,660,000 تومان
سوئیت یک خوابه دو تخته رویال ترنج
1 اتاق
برای 1 شب 1,660,000 تومان
دو تخته تویین رو به دریا
1 اتاق
برای 1 شب 1,735,000 تومان
دو تخته دابل رو به دریا همراه با صبحانه و ناهار (منو بوفه)
1 اتاق
برای 1 شب 1,735,000 تومان
دو تخته تویین رو به دریا همراه با صبحانه و ناهار (منو بوفه)
1 اتاق
برای 1 شب 1,735,000 تومان
دو تخته دابل رو به دریا
1 اتاق
برای 1 شب 1,735,000 تومان
دو تخته دابل رو به غروب همراه با صبحانه و ناهار (منو بوفه)
1 اتاق
برای 1 شب 1,885,000 تومان
دو تخته دابل رو به غروب
1 اتاق
برای 1 شب 1,885,000 تومان
سوئیت یک خوابه دو تخته رویال رو به دریا همراه با صبحانه و ناهار (منو بوفه)
1 اتاق
برای 1 شب 2,035,000 تومان
سوئیت یک خوابه دو تخته رویال رو به دریا
1 اتاق
برای 1 شب 2,035,000 تومان
سوئیت یک خوابه دو تخته رویال رو به غروب همراه با صبحانه و ناهار (منو بوفه)
1 اتاق
برای 1 شب 2,185,000 تومان
سوئیت یک خوابه دو تخته رویال رو به غروب
1 اتاق
برای 1 شب 2,185,000 تومان
سوئیت دو خوابه چهار تخته امپریال همراه با صبحانه و ناهار (منو بوفه)
1 اتاق
برای 1 شب 4,330,000 تومان
سوئیت دو خوابه چهار تخته امپریال
1 اتاق
برای 1 شب 4,330,000 تومان