|
هتل  شیراز, خیابان زند هتل صدرا
(هتل 2 ستاره)

هتل صدرا

هتل صدرا
برای یک شب 185,000 تومان
رزرو اتاق
تعداد طبقات 4
تعداد اتاق 52
تحویل اتاق 14:00
تخلیه اتاق 12:00
hotel-map-image نمایش مکان هتل روی نقشه
123456
رزرو اتاق در هتل صدرا
یک تخته
1 اتاق
برای 1 شب 185,000 تومان
دوتخته تویین بازسازی نشده
1 اتاق
برای 1 شب 310,000 تومان
دو تخته تویین
1 اتاق
برای 1 شب 310,000 تومان
دو تخته دابل
1 اتاق
برای 1 شب 310,000 تومان
دو تخته دابل بازسازی نشده
1 اتاق
برای 1 شب 310,000 تومان
سه تخته بازسازی نشده
1 اتاق
برای 1 شب 368,000 تومان
سه تخته
1 اتاق
برای 1 شب 368,000 تومان
چهار تخته بازسازی نشده
1 اتاق
برای 1 شب 480,000 تومان
چهار تخته
1 اتاق
برای 1 شب 480,000 تومان
کانکت چهار تخته
1 اتاق
برای 1 شب 560,000 تومان
کانکت چهار تخته بازسازی نشده
1 اتاق
برای 1 شب 560,000 تومان