|
هتل  تهران, میدان ونک هتل هما
(هتل 5 ستاره)

هتل هما

هتل هما
برای یک شب 400,000 تومان
رزرو اتاق
تعداد طبقات 16
تعداد اتاق 177
تحویل اتاق 14:00
تخلیه اتاق 12:00
hotel-map-image نمایش مکان هتل روی نقشه
123456
رزرو اتاق در هتل هما
دو تخته دابل
1 اتاق
برای 1 شب 400,000 تومان
دو تخته برای یک نفر
1 اتاق
برای 1 شب 400,000 تومان
دو تخته برای یک نفر
1 اتاق
برای 1 شب 464,000 تومان
سوئیت یک خوابه دو تخته جونیور
1 اتاق
برای 1 شب 500,000 تومان
دو تخته دابل
1 اتاق
برای 1 شب 555,000 تومان
دو تخته تویین
1 اتاق
برای 1 شب 555,000 تومان
دو تخته تویین هما کلاس بازسازی شده
1 اتاق
برای 1 شب 666,000 تومان
دو تخته دابل هما کلاس بازسازی شده
1 اتاق
برای 1 شب 666,000 تومان
دو تخته تویین هما کلاس بازسازی شده
1 اتاق
برای 1 شب 666,000 تومان
سوئیت یک خوابه دو تخته جونیور
1 اتاق
برای 1 شب 777,000 تومان
سوئیت یک خوابه دو تخته رویال
1 اتاق
برای 1 شب 888,000 تومان
سوئیت یک خوابه دو تخته رویال
1 اتاق
برای 1 شب 888,000 تومان
سوئیت یک خوابه دو تخته هما کلاس بازسازی شده
1 اتاق
برای 1 شب 999,000 تومان
سوئیت یک خوابه دو تخته هما کلاس بازسازی شده
1 اتاق
برای 1 شب 1,111,000 تومان
سوئیت یک خوابه دو تخته رویال هما کلاس
1 اتاق
برای 1 شب 2,800,000 تومان
دو تخته دابل هما کلاس بازسازی شده
1 اتاق
برای 1 شب 6,660,000 تومان