|

رزرو هتل های یزد

مرتب سازی 32 هتل بر اساس
هتل فیروزه
هتل
هتل
تاریخ ورود : یک‌شنبه ۱۰ فروردین
محل هتل :‌ یزد خیابان مهدی
برای یک شب 102,000 تومان
انتخاب اتاق
هتل سنتی کوروش
هتل
هتل
تاریخ ورود : یک‌شنبه ۱۰ فروردین
محل هتل :‌ یزد خیابان امام خمینی
برای یک شب 116,000 تومان
انتخاب اتاق
هتل فاضلی
هتل
هتل
تاریخ ورود : یک‌شنبه ۱۰ فروردین
محل هتل :‌ یزد خیابان مسجد جامع
برای یک شب 118,000 تومان
انتخاب اتاق
هتل ساباط
هتل
هتل
تاریخ ورود : یک‌شنبه ۱۰ فروردین
محل هتل :‌ یزد خیابان شهید رجایی
برای یک شب 119,000 تومان
انتخاب اتاق
هتل سنتی رز
هتل
هتل
تاریخ ورود : یک‌شنبه ۱۰ فروردین
محل هتل :‌ یزد میدان شهید بهشتی
برای یک شب 120,000 تومان
انتخاب اتاق
هتل پردیسان (2)
هتل
هتل
تاریخ ورود : یک‌شنبه ۱۰ فروردین
محل هتل :‌ یزد میدان شهید بهشتی
برای یک شب 124,000 تومان
انتخاب اتاق
هتل مجتمع گردشگری میلاد نور
مجتمع اقامتی
مجتمع اقامتی
تاریخ ورود : یک‌شنبه ۱۰ فروردین
محل هتل :‌ یزد بلوار آزادگان
برای یک شب 135,000 تومان
انتخاب اتاق
هتل لاله
هتل
هتل
تاریخ ورود : یک‌شنبه ۱۰ فروردین
محل هتل :‌ یزد بلوار بسیج
برای یک شب 140,000 تومان
انتخاب اتاق
هتل سنتی والی
اقامتگاه سنتی
اقامتگاه سنتی
تاریخ ورود : یک‌شنبه ۱۰ فروردین
محل هتل :‌ یزد خیابان امام خمینی
برای یک شب 140,000 تومان
انتخاب اتاق
هتل الزهرا
هتل
هتل
تاریخ ورود : یک‌شنبه ۱۰ فروردین
محل هتل :‌ یزد چهارراه فرهنگیان
برای یک شب 144,000 تومان
انتخاب اتاق
هتل اطلس
هتل
هتل
تاریخ ورود : یک‌شنبه ۱۰ فروردین
محل هتل :‌ یزد بلوار شهید صدوقی
برای یک شب 148,000 تومان
انتخاب اتاق
هتل سنتی خوان دوحد
اقامتگاه سنتی
اقامتگاه سنتی
تاریخ ورود : یک‌شنبه ۱۰ فروردین
محل هتل :‌ یزد میدان میر چخماق
برای یک شب 149,000 تومان
انتخاب اتاق
هتل سنتی کهن کاشانه
هتل
هتل
تاریخ ورود : یک‌شنبه ۱۰ فروردین
محل هتل :‌ یزد خیابان امام خمینی
برای یک شب 157,000 تومان
انتخاب اتاق
هتل پارسیان آزادی
هتل
هتل
تاریخ ورود : یک‌شنبه ۱۰ فروردین
محل هتل :‌ یزد بلوار جمهوری اسلامی
برای یک شب 157,000 تومان
انتخاب اتاق
هتل ادیب الممالک
هتل
هتل
تاریخ ورود : یک‌شنبه ۱۰ فروردین
محل هتل :‌ یزد خیابان قیام
برای یک شب 158,000 تومان
انتخاب اتاق
هتل باغ مرشد
هتل
هتل
تاریخ ورود : یک‌شنبه ۱۰ فروردین
محل هتل :‌ یزد میدان مارکار
برای یک شب 180,000 تومان
انتخاب اتاق
اقامتگاه بوم گردی خانه خشتی
مهمانسرا
مهمانسرا
تاریخ ورود : یک‌شنبه ۱۰ فروردین
محل هتل :‌ یزد خیابان امام خمینی
برای یک شب 180,000 تومان
انتخاب اتاق
هتل جهانگردی
هتل
هتل
تاریخ ورود : یک‌شنبه ۱۰ فروردین
محل هتل :‌ یزد میدان امام حسین
برای یک شب 183,000 تومان
انتخاب اتاق
هتل سنتی مهر
اقامتگاه سنتی
اقامتگاه سنتی
تاریخ ورود : یک‌شنبه ۱۰ فروردین
محل هتل :‌ یزد خیابان قیام
برای یک شب 188,000 تومان
انتخاب اتاق
هتل راه و ما
هتل
هتل
تاریخ ورود : یک‌شنبه ۱۰ فروردین
محل هتل :‌ یزد میدان ریاضی
برای یک شب 237,000 تومان
انتخاب اتاق
اقامتگاه شعرباف
مهمانسرا
مهمانسرا
تاریخ ورود : یک‌شنبه ۱۰ فروردین
محل هتل :‌ یزد خیابان فهادان
برای یک شب 245,000 تومان
انتخاب اتاق
هتل پارسیان صفائیه
هتل
هتل
تاریخ ورود : یک‌شنبه ۱۰ فروردین
محل هتل :‌ یزد میدان ابوذر
برای یک شب 261,000 تومان
انتخاب اتاق
اقامتگاه سنتی خانه سه نیک
اقامتگاه سنتی
اقامتگاه سنتی
تاریخ ورود : یک‌شنبه ۱۰ فروردین
محل هتل :‌ یزد خیابان کاشانی
برای یک شب 261,000 تومان
انتخاب اتاق
هتل سنتی رویای قدیم
اقامتگاه سنتی
اقامتگاه سنتی
تاریخ ورود : یک‌شنبه ۱۰ فروردین
محل هتل :‌ یزد خیابان سلمان فارسی
برای یک شب 264,000 تومان
انتخاب اتاق
هتل خاتم
هتل
هتل
تاریخ ورود : یک‌شنبه ۱۰ فروردین
محل هتل :‌ یزد دروازه قرآن
برای یک شب 265,000 تومان
انتخاب اتاق
هتل زنبق
هتل
هتل
تاریخ ورود : یک‌شنبه ۱۰ فروردین
محل هتل :‌ یزد بلوار جمهوریی
برای یک شب 270,000 تومان
انتخاب اتاق
هتل ارگ جدید
هتل آپارتمان
هتل آپارتمان
تاریخ ورود : یک‌شنبه ۱۰ فروردین
محل هتل :‌ یزد بلوار شهیدان اشرف
برای یک شب 270,000 تومان
انتخاب اتاق
هتل باغ مشیرالممالک
هتل
هتل
تاریخ ورود : یک‌شنبه ۱۰ فروردین
محل هتل :‌ یزد خیابان انقلاب
برای یک شب 300,000 تومان
انتخاب اتاق
هتل داد
هتل
هتل
تاریخ ورود : یک‌شنبه ۱۰ فروردین
محل هتل :‌ یزد خیابان دهم فروردین
برای یک شب 300,000 تومان
انتخاب اتاق
هتل لب خندق
هتل
هتل
تاریخ ورود : یک‌شنبه ۱۰ فروردین
محل هتل :‌ یزد خیابان قیام
برای یک شب 330,000 تومان
انتخاب اتاق
هتل موزه فهادان
هتل
هتل
تاریخ ورود : یک‌شنبه ۱۰ فروردین
محل هتل :‌ یزد روبروی زندان تاریخی اسکندر
برای یک شب 350,000 تومان
انتخاب اتاق
هتل آنتیک ملک التجار
هتل
هتل
تاریخ ورود : یک‌شنبه ۱۰ فروردین
محل هتل :‌ یزد خیابان قیام
برای یک شب 400,000 تومان
انتخاب اتاق