تابحال این سوال برایتان پیش آمده که آیا هواپیما هم بوق دارد ؟ خلبان برای هشدار دادن به دیگر هواپیماها از چه وسیله ای استفاده می کند ؟

ابتدا باهم شرایطی که ممکن است خلبان نیاز به بوق زدن یا هشدار دادن داشته باشد را بررسی کنیم از باند فرودگاه شروع میکنیم .وقتی هواپیما روی زمین است و مهندس های پرواز و تعمیر مشغول بررسی یا کار روی هواپیما هستند با فرستادن سیگنال با همکارانشان ارتباط برقرار می کنند. چگونه این سیگنال ارسال می شود؟


دکمهGNDاز طریق فشار دادن دکمه ی GND در داخل کابین هواپیما که پس از آن ارتباط از طریق هدست صورت می گیرد . توجه داشته باشید زمانی هواپیما در حال نشستن بر روی باند فرودگاه است نمی تواند با بوق زدن از هواپیما دیگر پیشی بگیرد و زودتر بر روی باند فرود بیاید ! تمامی فرامین خلبان از جمله مسیری که باید روی زمین طی کند و جایگاهش در صف انتظار برای برخاستن، توسط کنترلر برج مراقبت فرودگاه مشخص می گردد و همانطور که میبینید موارد استفاده از بوق کمی متفاوت است.
حالت بعدی که ممکن است نیاز به فشردن دکمه GND داشته باشیم هنگام پرواز و برای جلوگیری از تصادف است اما کمی صبر کنید . دکمه GND تنها زمانی که هواپیما بر روی زمین قرار دارد استفاده می شود .


پس برای جلوگیری از خطر برخورد دو هواپیما به هم از چه وسیله ای استفاده می شود ؟


وقتی دو هواپیما از حد مجاز به یکدیگر نزدیک تر باشند و احتمال برخورد وجود داشته باشد خلبان ها از روش های مختلفی برای هشدار دادن به یکدیگر استفاده میکنند . مثلا با خاموش روشن کردن چراغ های هواپیما و یا توجه به چراغ قرمز روی بال چپ و چراغ سبز روی بال راست هواپیما که جهت حرکت هواپیما را مشخص می کند . هم چنین هواپیماها سیستمی به نام ACARS دارند که دائما با ماهواره ها و زمین در ارتباط هستند و اطلاعات مربوط به ارتفاع ، سرعت، مسیر و ... را ارسال و دریافت می کنند. بنابراین خلبان به خوبی از موقعیت هواپیما و احتمال وجود خطر برخورد با سایر هواپیما مطلع خواهد بود.
هواپیماهای امروزی و مدرن تر نیز مجهز به سیستمی به نام TCAS هستند که وظیفه آن جلوگیری از برخورد ترافیک هوایی است و زمانی که دو هواپیما بیش از حد به هم نزدیک شده باشند و در معرض خطر تصادف و برخورد باشند این سیستم به هر دو خلبان اطلاع و هشدار می دهد تا یکی از هواپیماها بالاتر و هواپیمای دیگر پایین تر پرواز کند.


یکی دیگر از شرایطی که ممکن است نیاز به بوق زدن در هواپیما باشد به هنگام خطر و یا نقص فنی است . که جالب است بدانید در این مواقع خود هواپیما شروع به بوق زدن یا همان آژیر خطر می کند . منتها این صدا را فقط خلبان در کابین هواپیما می شوند و از وجود نقص فنی و یا آتش سوزی مطلع می شود .

پس هواپیما هم بوق دارد ولی این بوق و کاربرد آن با بوق ماشین و کاربردی که از آن می شناسیم تفاوت دارد و تنها زمانی که هواپیما بر روی زمین است استفاده می‌شود و خلبان نمی تواند برای هشدار دادن به دیگر هواپیماها بوق بزند