روز اول

دخمه زرتشتیاندخمه زرتشتیانآدرس: 15 کیلومتری جنوب شرقی شهر، منطقه صفائیه، کوه دخمه
مدت بازدید: 90 دقیقه

کوهستان پارککوهستان پارکآدرس: یزد، جاده یزد- تفت
مدت بازدید: 120 دقیقه

میدان امیرچخماقمیدان امیر چخماقآدرس: یزد، میدان امیرچخماق
مدت بازدید: 30 دقیقه

بازار قدیمبازار قدیمآدرس: یزد خیابان قیام
مدت بازدید: 120 دقیقه

مسجد جامعمسجد جامع یزدآدرس: یزد، خیابان امام خمینی، انتهای ‌خیابان مسجد جامع
مدت بازدید: 60 دقیقه

روز دوم

مجموعه خانمجموعه خانآدرس: یزد، خیابان امام خمینی
مدت بازدید: 90 دقیقه

شیرینی حاج خلیفهشیرینی حاج خلیفهآدرس: یزد، میدان امیرچخماق
مدت بازدید: 90 دقیقه

خانه هنرخانه هنر یزدآدرس: یزد، محله فهادان، نزدیک زندان اسکندر
مدت بازدید: 60 دقیقه

موزه تاریخ و فرهنگ

آدرس: یزد، میدان مارکار، بلوار منتظر، کوچه میلاد
مدت بازدید: 60 دقیقه

خانه مرتاضخانه مرتاض یزدآدرس: یزد، خیابان ایرانشهر، گلچینان، کوچه مرتاضیون
مدت بازدید: 60 دقیقه

روز سوم

آبشار دره گاهانآبشار دره گاهانآدرس: 5 کیلومتری جنوب شهرستان تفت
مدت بازدید: 60 دقیقه

منطقه توریستی منشاد

آدرس: یزد، منشاد
مدت بازدید: 60 دقیقه

مسجد حظیره یزدمسجد حظیره یزدآدرس: یزد ضلع شرقی خیابان امام، محله ابر و مبارکه
مدت بازدید: 60 دقیقه

باغ دولت آبادباغ دولت آبادآدرس: یزد، بلوار دولت آباد، خیابان شهید رجایی
مدت بازدید: 80 دقیقه

هتل لالههتل لاله یزدآدرس: بلوار بسیج، جنب آب انباری گلشن
مدت بازدید: 60 دقیقه

روز چهارم

کمپ کویری سندبادکمپ کویری سند باد

آدرس: یزد، میدان دروازه قرآن، کیلومتر 12 جاده نصر
مدت بازدید: 90 دقیقه

آتشکده زرتشتیانآتشکده زرتشتیانآدرس: یزد، خیابان آیت الله کاشانی، کوچه آتشکده
مدت بازدید: 60 دقیقه

بقعه دوازده امامبقععه دوازده امامآدرس: یزد، فهادان
مدت بازدید: 45 دقیقه

موزه آبموزه آبآدرس: یزد، میدان امیرچخماق، ابتدای خیابان قیام
مدت بازدید: 60 دقیقه

میدان امیرچخماق

آدرس: یزد، خیابان قیام
مدت بازدید: 60 دقیقه

روز پنجم

موزه سفالموزه سفالآدرس: میبد، خیابان جعفری نژاد
مدت بازدید: 60 دقیقه

هتل سنتی مظفرهتل سنتی مظفرآدرس: یزد، میدان آزادی، خیابان شهید مطهری شمالی، کوچه خلف باغ، جنب مخابرات
مدت بازدید: 60 دقیقه

آسیاب آبی کوشک نوآسیاب آبی کوشک نوآدرس: یزد، خیابان سید گلسرخ، محله کوشک نو
مدت بازدید: 60 دقیقه

بقعه سید رکن الدین

text

آدرس: یزد، خیابان امام خمینی، خیابان سید رکن الدین
مدت بازدید: 60 دقیقه

مدرسه ضیائیه

آدرس: یزد، محله فهادان، کوچه رختشویخانه
مدت بازدید: 60 دقیقه

بازارخان

آدرس: خیابان قیام
مدت بازدید: 120 دقیقه