skip to Main Content

آشنایی با تاریخ بندرعباس

بازار سعدالسلطنه قزوین

بندر عباس یکی از شهرهای قدیمی کشور است که در طول تاریخ فراز و فرودها و تغییرات زیادی را تجربه کرده است. در زمان داریوش هخامنشی فرمانده ای یونانی به نام سلیاکوس مامور می شود تا از بندری واقع در استان هرمزگان به سمت اقیانوس هند برود تا ارتباط دریایی با بنادر مهمی همچون هند و چین ایجاد کند. در واقع همسایگی این بندر با خلیج فارس باعث شده بود تا از آن برای ارتباط با دیگر بنادر مهم تجاری استفاده کنند. با اینکه زمان دقیقی برای تبدیل شدن بندرعباس به بندر تجاری مشخص نیست اما شواهدی حاکی از اهمیت و قدمت تجارت در این منطقه است. نمونه ای از این شواهد شامل سابقه لنج سازی در شمال هرمزگان که محل قرار گیری این جزیره است می شود. نام هرمز برای اولین بار در گزارش یک مورخ یونانی آمده است که در آن اینگونه روایت شده است که فرمانده نیروی دریایی اسکندر از کشور هند به ایران و آسیای مرکزی لشکر کشیده است. در این گزارش اولین نقطه برخورد نظامیان با خلیج فارس، هرمز است و در اینجا برای نخستین بار از هرمز یا هُرمیزَد در متون تاریخی یاد می شود. گفته شده این نام به منطقه ای در مسیر بندرعباس و میناب امروزی اشاره دارد که از زیر مجموعه‌های حکومت کرمان به شمار می آمده است.
دوران اوج تاریخ هرمز به قرن 13 میلادی باز می گردد که جهانگردانی همچون مارکوپولو نیز به این موضوع اشاره کرده اند. بعد از آن پرتغالی ها موقعیت بندرعباس را برای تجارت بهتر از هرمز دانستند و این مکان را برای بارگیری اجناس خود انتخاب کردند. این اقدام پرتغالی ها به اهمیت این جزیره افزود و آن را به یکی از مهمترین بنادر تجاری کشور تبدیل کرد.از آن زمان تا به حال آثار تاریخی بندرعباس بسیار پر طرفدار هستند.

ریشه نام بندرعباس

در مورد ریشه نام بندرعباس نظریه های مختلفی وجود دارد.در ابتدا به علت وجود تعداد زیادی خرچنگ در این منطقه نام آن بندر گامارائو بوده است بعد پرتغالی ها نام آن را به بندر گمبرون تغییر می دهند که در مورد آن نظریه های مختلفی وجود دارد. عده ای معتقدند گمبرون از همان نام گامارائو یعنی بندر خرچنگ گرفته شده است. در نظریه ای دیگر گفته شده گمبرون به معنای گم + برون است یعنی شهری که اگر از آن خارج شوی گم خواهی شد. علت این تفسیر کم بودن آبادی های اطراف بندرعباس در گذشته بود. عده ای دیگر معتقدند گمبرون واژه ای ترکی به معنای دهانه گشاد است. اما در سال 1622 میلادی با غلبه شاه عباس بر پرتغالی های ساکن بر این منطقه نام گمبرون به بندرعباس تغییر پیدا کرد و از آن زمان تا به حال بندرعباس را با این نام می شناسند.

تیم تحریریه چمدون

مینویسیم تا بدانید.

This Post Has 0 Comments

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Back To Top