آتش سوزیخوب به این تصاویر نگاه کنید. این تصاویر شما را به یاد چه واژه ای می اندازد؟ چه مکانی را در ذهنتان تداعی می کند ؟ احتمالا شما هم این اواخر از اخبار آتش سوزی های مختلف در سراسر دنیا با خبر شده اید. آتش سوزی هایی که بسیاری از پوشش های گیاهی را از بین بردند، مردم را از خانه هایشان فراری دادند و دولت ها را از مهار کردن آنها ناتوان و مستاصل و آسمان کشورشان را به رنگ سرخ و سیاه درآورند. مانند آتش سوزی استرالیا بیش از یک میلیارد حیوان و بیش از ۳۰ گونه‌ گیاهی را از بین برده و ۲۷ قربانی انسانی گرفت. بیش از دو هزار خانه در این حادثه آسیب دید و یا تخریب شد و یا جنگل های زاگرس در ایران که خرداد ماه سال 99 دچار آتش سوزی شد و 500 هکتار از جنگل های زاگرس در آتش سوخت و مناطقی همچون خائیز و بوشهر نیز درگیر آتش سوزی شدند و اخیرا نیز آتش سوزی در آمریکا که تاکنون 19 هزار هکتار از اراضی این سرزمین طعمه حریق شده و جان 33 نفر را گرفته است و همچنان به طور غیر قابل کنترلی در حال پیشروی است و بسیاری از ایالت های آمریکا در وضعیت قرمز قرار گرفتند ، حدود 50 ساختمان تخریب و مردم مجبور به تخلیه خانه های خود شده اند.

اما به نظر شما دلیل و منشا این آتش سوزی ها چیست ؟
بخشی از دلایل آتش سوزی های اخیر در سرتاسر دنیا عوامل انسانی عمدی و غیر عمدی مثل تولید زغال، تلاش برای فراری دادن حیوانات و شکارها ، تفریح در مراتع و جنگل ها و خاموش نکردن آتش ، رها کردن شیشه ها در طبیعت ، انداختن ته سیگار به صورت روشن و … هستند. اما اگر خوب دقت کرده باشید این آتش سوزی ها در فصول گرم سال بیشتر رخ می دهد و به طور کلی گرم شدن هوای کره زمین خودش به تنهایی یا در کنار عواملی که نام بردیم می تواند منجر به آتش سوزی و یا تشدید این آتش سوزی ها شود. به طوریکه در تمامی آتش سوزی های اخیر عامل گرم شدن هوا موجب تشدید یا عدم کنترل آتش سوزی در مناطق نام برده شده است. در خصوص عوامل انسانی آتش سوزی ها مشخص است که باید از چه رفتار هایی پرهیز کنیم . اما در خصوص گرم شدن کره زمین داستان پیچیده تر است و ما هر روز و هر ثانیه در معرض خطر هستیم. یکی از عواملی موثر در تغییرات اقلیمی و گرم شدن زمین نازک شدن یا تخریب لایه ازون است .


لایه ازونازون ﻻﻳﻪ اﻳﺴﺖ ﻛﻪ زﻣﻴﻦ را از اشعه های خطرناک uv ﺣﻔﻆ می ﻛﻨﺪ. این گاز ﺑﻪ ﻃﻮر داﺋم در ﺟﻮ زﻣﻴﻦ در ﺣﺎل ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻻﻳﻪ ازون ﻧﺒﻮد اثری از حیات هم بر روی زمین نبود. در واقع ﻻﻳﻪ ازون ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ و اﻗﻠﻴﻢ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ زﻣﻴﻦ ﺑﺎزي می کند. ﻻﻳﻪ ازون، زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮ روي زﻣﻴﻦ را ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺟﺬب اﺷﻌﻪ اﻧﺮژي UV_C ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ می ﻛﻨﺪ. ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﺬف ازون در گرمای جهانی، افزایش دمای جو تا 5/5 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد است. ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﻗﻮي ﺑﻴﻦ ﺣﺬف اوزون و ﺗﻐﻴﻴﺮات آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﻛﻪ ﻧﺎﺷﻲ از اﻓﺰاﻳﺶ ﮔﺎزﻫﺎي ﮔﻠﺨﺎﻧﻪ اي می باشد وجود دارد. ﺣﺬف ازون ﺑﺮ آب و ﻫﻮا اﺛﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد و ﺗﻐﻴﻴﺮات آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﻫﻢ ﺑﺮ روی ازون تاثیر می ﮔﺬارﻧﺪ. علاوه بر این موضوع ، قرار گرفتن در معرض اشعه UV با توجه به حذف لایه ازون، ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻄﺮات زﻳﺴﺘﻲ ﻣﺜﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي ﻧﻤﻮ، ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ و ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻬﺮه وري ﮔﻴﺎﻫﺎن ، سرطان پوست، تضعیف سیستم ایمنی بدن، آب مروارید ، آفتاب سوختگی ، آسیب به مراحل ابتدایی رشد آبزیان، از بین رفتن پلانکتون ها و فجایع طبیعی همچون آتش سوزی ، بهمن ، گردباد ، سونامی و...میﺷﻮد.
بنابراین یکی از راه های جلوگیری و عدم تشدید آتش سوزی و به طور کلی حفظ حیات بر روی زمین محافظت از لایه ازون است. این موضوع آنقدر اهمیت دارد که روز 16 سپتامبر به عنوان روز جهانی حفاظت از لایه ازون انتخاب شده است تا تلاش همگانی برای حفظ این لایه ارزشمند صورت گیرد .

راهکارهای حفظ لایه ازون بجز در مقیاس بزرگتر و صنعتی و تحت نظارت دولت ها می تواند از تغییر عادت های کوچک و غلط ما شروع شود. تغییر عاداتی مثل :

کمتر گوشت مصرف کنیم

با افزایش مصرف گوشت، میزان فعالیت های دامداری ها بیشتر می شود و تجزیه فضولات در دامداری ها نیز باعث تولید اکسیدهای ازت می شود.

از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنیم

اکسید ازت مهمترین منبع تخریب لایه ازون به حساب می آید که حاصل احتراق داخلی موتورهای بنزینی و گازوییلی وسایل نقلیه موتوری است. می توانیم بجای استفاده از اتومبیل تک سرنشین،استفاده از دوچرخه ، پیاده روی و استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی برای تردد در سطح شهر و یا مسافرت را جایگزین کنیم و یا حداقل تعداد دفعات استفاده از ماشین شخصی را کاهش دهیم .

مسافت ها را کوتاه کنیم

تا جایی که ممکن است از فروشگاه ها و بازارهای محلی خرید کنیم . کارهایی که نیاز به مراجعه حضوری ندارند مثل پرداخت قبوض ، برخی کارهای بانکی،خرید بلیط هواپیما و… را اینترنتی انجام دهیم . در سفرهای هوایی از پروازهای مستقیم بجای پروازهای چند مسیره و دارای توقف استفاده کنیم .

درجه بخاری و آبگرمکن را کاهش دهیم

کاهش مصرف سوخت در وسایل گرمایشی کمک بزرگی به لایه ازون به شمار می رود.

زباله ها را در محیط زیست نسوزانیم

از سوزاندن زباله در محیط زیست خودداری کنیم. این کار موجب آزاد شدن گازهای گلخانه ای می گردد.

کمتر زباله تولید کنیم

کاهش تولید زباله خود راهی مفید است. از اسراف جلوگیری کنیم و تا حد امکان مصرف زباله را به حداقل برسانیم .

محصولات مورد استفاده خود را تغییر دهیم

بسیاری از محصولات تمیز کننده و حتی اسپری ها حاوی مواد شیمیایی هستند که صدمات زیادی به محیط زیست وارد می کند. یکی از این مواد CFC یا همان کلروفلوئوروکربن ها هستند که سهم زیادی در ایجاد سوراخ لایه ازون دارند و در ترکیبات محصولات قدیمی و لوازم خانگی مثل یخچال استفاده می شدند. گرچه امروزه استفاده از آن در تولید محصولات ممنوع و یا به حداقل رسیده است اما لازم است حین خریداری این محصولات به این موضوع توجه کنیم.همونطور که متوجه شدید ما می توانیم با راهکارهای ساده و کوچک قدم های بزرگی برای حفظ لایه اوزون برداریم و کمتر شاهد فجایع طبیعی از قبیل آتش سوزی باشیم به شرطی که این فعالیت ها مستمر باشد و همگی خود را ملزم به رعایت کردن این موارد بدانیم تا بتوانیم با حفظ این لایه ارزشمند درهای جهنم را رو به دنیا ببندیم .

حالا میتونید از طریق این لینک وارد کانال تلگرام چمدون بشید و با شرکت در کوئیزی درباره ی لایه اوزون برنده جایزه از چمدون بشید